Marketing afiliacyjny pojawił się w Stanach Zjednoczonych w ostatniej dekadzie zeszłego stulecia i od razu został podchwycony, jako narzędzie promocji materiałów erotycznych. Pomysł został wykorzystany przez internetowy sklep muzyczny CDNOW, a program afiliacyjny nosił nazwę BuyWeb. Ideę programów partnerskichw USA ugruntował Jeff Bezos, twórca Amazon.com. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, pojawiło się kilkanaście tysięcy sieci afiliacyjnych. Na czym zasadza się ich sukces?

Marketing afiliacyjny - rozpowszechnianie produktów/usług na stronach internetowych

Marketing afiliacyjny – rozpowszechnianie produktów/usług na stronach internetowych

Istota marketingu afiliacyjnego

Działania wspomnianego Bezosa zasadzały się na zamieszczaniu przez partnerów (ang. affiliante- afiliatów), czyli posiadaczy witryn internetowych, reklam i banerów, których kliknięcie, powodowało przekierowanie na stronę, poprzez którą można było kupić reklamowany produkt/ usługę (w tym przypadku, były to książki, sprzedawane przez księgarnię internetową Amazon, com). Trzy lata później, w 1999 roku w Wielkiej Brytanii narodziła się pierwsza sieć afiliacyjna. W przeciągu kilku miesięcy powstały również firmy TradeDoubler, DGM, Commision Junction i Zanox. Zgoła prosty pomysł, stanowił zalążek niezwykłej innowacji, która- w przypadku przedsiębiorstw europejskich- doczekała się nawet dotacji z zasobów Unii Europejskiej. Natomiast, witryny będące częścią programów partnerskich, liczone są dziś w milionach. Program partnerski (ang. affiliate program) pozwala twórcom stron internetowych zarabiać niemałe pieniądze, dzięki wyświetlaniu na nich reklam tekstowych lub bannerów w ramach zawiązanej między współpracy biznesowej. Celem programów partnerskich jest wykreowanie i usprawnienie nowatorskich kanałów reklamy i sprzedaży, a zyski każdej ze stron, uzależnione od efektów, które przynosi dana kampania reklamowa.

Marketing afiliacyjny opiera się na czterech głównych filarach:

- właścicielu/brokerze sieci afiliacyjnej (ang. affilate service provider), który sumuje działania wszystkich podmiotów zaangażowanych w pracę sieci,

- partnerze (afiliancie, od ang. affiliate), który zarabia na prowadzeniu programu (partnerskiego lub afiliacyjnego, od ang. affiliate program),

- zlecającym mu wyświetlanie reklamy merchancie (reklamodawcy, sprzedawcy)

- oraz kliencie – internaucie (ang. customer), który w reklamę klika/ wyświetla ją.

Główną koncepcją marketingu afiliacyjnego jest rozpowszechnianie produktów/usług Reklamodawcy na stronach internetowych, przy założeniu że Użytkownicy danej strony WWW stanowią grupę docelową na reklamowany produkt. Na przykład produkty finansowe (konta bankowe) powinny być reklamowane na stronach o tematyce finansowej. Przy przestrzeganiu tych zasad można uzyskać największe korzyści, które są różne w zależności od uczestnika sieci.