Oczywiście, marketing afiliacyjny to płaszczyzna swoistej kooperacji między brokerem, partnerami i reklamodawcą, a klientem, penetrującym codziennie wirtualną rzeczywistość, dla pracy, nauki, czy rozrywki. Trzeba tez jednak podkreślić, iż specjaliści od marketingu afiliacyjnego, bazując na innowacyjności i wydajności stosowanych przez siebie rozwiązań, zobaczyli szansę, aby ubiegać się o środki ze Wspólnoty Europejskiej.

Wiele firm, opierających swoją działalność o tworzenie programów afiliacyjnych wystąpiła o unijne dotacje na innowację. Rozwój firm, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, dał szansę na realizację wielu nowatorskich projektów z zakresu marketingu afiliacyjnego.