Ze względu na to, że reklamodawca płaci tylko za osiągnięte efekty, marketing afiliacyjny bywa coraz częściej uznawany za ważną część strategii marketingowej przedsiębiorstw. Takie rozwiązanie nie zagraża żadnymi dodatkowymi opłatami z tytułu zajmowania przez reklamę w danej witrynie dużej powierzchni. Ponadto- działanie afilianta ukierunkowane jest na jak największe prowizje z tytułu docierania internauty do reklamy zleceniodawcy, a więc- na jak najsilniejsze generowanie ruchu na stronie zlecającego zamieszczenie bannera lub tekstu reklamowego.

Marketing afiliacyjny sprawia, że reklamodawca, przy niewielkich kosztach i małym ryzyku, może dobrze wypromować produkt, zwiększyć świadomość swojej marki wśród użytkowników Internetu, słowem- zdobyć małym kosztem wielu potencjalnych i nowych klientów. Ale jest to rozwiązanie wygodne także dla posiadaczy witryn internetowych, chcących podjąć się publikowania reklam w tym systemie. Mogą oni decydować o ostatecznym kształcie reklamy graficznej lub tekstowej, tak, by tworzyła, pod względem estetycznym i technicznym, zgrabną całość z, posiadanym przez afilianta, serwisem.

W marketingu afiliacyjnym, zarobkowy los reklamobiorcy leży w jego własnych rękach- ma on bezpośredni wpływ na wyniki generowania ruchu na stronie reklamodawcy, jednocześnie- w przypadku programów wielopoziomowych, partner zarobić może nie tylko na własnej witrynie, ale także – częściowo- na ruchu generowanym przez partnerów, których zarekomendował. Warto zaznaczyć, iż sama rejestracja w programach zwykle nie jest trudna, a pozawala pełniej wykorzystać potencjał prowadzonej strony.
Fakt, iż marketing afiliacyjny posiłkuje się wyspecjalizowanymi brokerami powoduje, iż przystępowanie do programów partnerskich staje się niezwykle proste i wygodne, tak dla reklamodawcy, jak i reklam odbiorcy. Często to sieci afiliacyjne same szukają potencjalnych zleceniodawców i kojarzą ich z zarejestrowanymi w swojej bazie potencjalnymi partnerami, lub też odwrotnie- partnerzy mogą zgłosić swoje witryny do publikowania reklam firm, które zgłosiły się do sieci, w poszukiwaniu serwisów odpowiednich dla promocji ich marki.Oczywiście, w tym układzie, sieci afiliacyjne nie działają charytatywnie. Ich zysk, zazwyczaj, stanowi prowizję od zawiązanych transakcji, a kształtuje się ona na poziomie ok. 25%. Praca zarządców programów afiliacyjnych to jednak nie tylko „kojarzenie” posiadaczy reklam i właścicieli witryn, to również udostępnianie im swojej technologii w celu mierzalności poszczególnych działań i finalizującej je sprzedaży.

To także pomoc organizacyjna i techniczna samym afiliantom, którzy niejednokrotnie potrzebują rozwiązań graficznych i wskazówek dla zamieszczenia w serwisie wskazanej reklamy. Często, sieci afiliacyjne, prowadzą wsparcie posprzedażowe obydwu stron, udostępnia też afiliantom i zleceniodawcom raporty, powstałe na bazie ich aktywności i sprzedaży. Marketing afiliacyjny, jest więc szeroko zakrojonym kompleksem działań pod banderą danej sieci.