Podstawowa konstrukcja programu partnerskiego zakłada współdziałanie reklamodawcy, partnera (przyciąga klientów na stronę reklamodawcy i otrzymuje za to wynagrodzenie) i – naturalnie- klienta. Pojawienie się organizatorów i zarządców programów partnerskich- czyli sieci afiliacyjnych, wiąże się w dużej mierze ze znacznym skomplikowaniem całej procedury biznesowej, którą jest marketing afiliacyjny. Niektóre programy partnerskie mają charakter dwupoziomowy, co oznacza, iż afiliant otrzymuje prowizję od ruchu, generowanego na stronie reklamodawcy, ale też zarabia na prowizjach wypracowanych przez zarekomendowanych, przez niego, partnerach drugiego poziomu, zwanych też subafiliantami (od ang. subaffiliates). Kiedy działanie partnerów ma większa liczbę poziomów, to taka strukturę określamy jako wielopoziomową. Coraz bardziej istotna kategorią, w marketingu afiliacyjnym, staje się figura superpartnera. Pod tą nazwą ukrywa się afiliant, który nierzadko jest „zawodowym partnerem”, a więc tworzy strony by móc je zgłosić do programu partnerskiego. Zwykle jest to jego główne źródło utrzymania, generuje on duży ruch na stronach reklamodawcy i posiada solidne zaplecze do wykonywania zadań afilianta.